Vinice v Johannesbergu

Vinice v Johannesbergu

Vinařští klasici tvrdí že víno se dělá ve vinici. S tím se dá souhlasit, zdravý, vyzrálý hrozen je ideál sklepmistrů.

Vinice v Johannesbergu jsou v květnu zelené, nejsou použité žádné herbicidy, všechna meziřadí ozeleněné, pouze v příkmenném pásu okopávačka udržuje „doprovodné rostliny“ na uzdě. Za pár dnů čeká vinici po čištění kmínků již druhá „zelená operace“, tzv. zastrkávání letorostů do prvního dvoudrátí. Vinici čekají pouze dva preventivní ochranné postřiky, před a po květu, jednoduchými kontaktnímu fungicidy, které jsou navíc levné. A další uplatňované heslo, ekonomické je ekologické nebo že by to mělo být obráceně?