Vinice ve květu

V současné době vinice v Johannesbergu dokvétají a chystá se druhé a zároveň poslední chem. ošetření kontaktními prostředky. Potom se již musí rostliny uchránit od houbových, či jiných chorob samy.

Biodiverzifikace ve vinici

Květ révy vinné je velmi zranitelný, zejména plísní révovou (perenospora), bobule hroznu do velikosti hrášku zase padlím révovým (oidium). Zvýšené odolnosti révy vinné přispívá zejména nehnojení dusíkem, celoplošné zatravnění a v době před a během květu nekosení meziřadí. Vinice vypadá v tuto dobu sice trochu „partyzánsky”, ale brzy po osečkování a pokosení meziřadí se to srovná.

Vinice u Johannesbergu

Výhodou tohoto postupu je zejména tzv. biodiverzita, kdy meziřadí je ozdobeno barevnými květy doprovodných rostlin, které lákají k návštěvě mnoho druhů užitečného hmyzu. Stručně řečeno, kvetoucí barevná vinice je v této době znakem zdravého porostu, který se dokáže vypořádat sám s většinou běžných chorob révy vinné a není třeba vinici poskytovat „chemické” berličky, na které si rychle zvykne. Stejné je to se škodlivým hmyzem a roztoči, pokud do sytému nezasahujeme, většinou se ubrání bez větších problémů sám.

Biodiverzita (též biologická diverzita) se používá v rámci ekologie jako termín označující různorodost života. Biodiverzita představuje základní předpoklady pro fungování ekosystémů, její ohrožení proto představuje problém pro populace všech druhů včetně lidského.